TALIANSKO-Slovenská bilingválna sekcia

SK | IT

Vzácna návšteva

Spať

Ešte je len krátko vo funkcii a už poctil našu školu svojou návštevou nový veľvyslanec Talianskej republiky na Slovensku, pán Gabriele Meucci.  Začiatkom nového roku nahradil pána Roberta Martiniho, ktorému vypršal mandát a rozlúčili sme sa s ním v decembri minulého roku. V skutočnosti sa prvé, neformálne stretnutie s novým veľvyslancom odohralo nedávno, na podujatí organizovanom Talianskym kultúrnym inštitútom v kine Lumiére dňa 17. ferbruára 2017, ktorého témou bolo využívanie gest v taliančine. Akcie sa zúčastnili aj naši žiaci.

Sme hrdí na to, že prvé kroky nového veľvyslanca smerovali práve k nám, do našej školy, ktorá je takým malým ostrovom talianskej kultúry a vzdelávania a Slovensku. Je to pre nás potvrdenie, že bilingválnej sekcii prikladá talianska strana veľký význam. V pracovni pána riaditeľa Sadloňa ho 1. marca 2017 privítal celý profesorský zbor. Pán veľvyslanec sa priznal, že neočakával také vrelé prijatie, myslel si, že sa stretne v úzkom kruhu s vedením školy, ale evidentne ho srdečné prijatie potešilo. Počas debaty sa živo zaujímal o nás, učiteľov, chcel napríklad vedieť, kde sme sa naučili jazyk (samozrejme to sa netýkalo našich talianskych kolegovJ) a čo bolo podnetom na založenie bilingválnej sekcie. Porozprávali sme mu o našich kultúrnych výmenách s talianskymi školami a neobišli sme ani boľavé miesta našej práce ako je napríklad nedostatok talianskych učebníc a naše obavy, že po odchode kolegyne Erminy Meli po skončení jej mandátu nám talianska strana nepošle za ňu náhradu. Pre školu by to bola nesmierna strata. Zaujímalo ho ďalšie smerovanie absolventov talianskej sekcie, obzvlášť chcel vedieť, koľko z nich pokračuje v štúdiu na univerzitách v Taliansku, prípadne nájde uplatnenie v talianskych firmách pôsobiacich na Slovensku. Prejavil ľútosť, že sa nestretol so žiakmi a tak sme mu prisľúbili, že na najbližšom stretnutí určite nebudú chýbať.

              Marta Markošová a Matteo Verga