TALIANSKO-Slovenská bilingválna sekcia

SK | IT

Vyznamenanie Rytiera Rádu Talianskej hviezdy Slovákom Jaroslavovi Blahovi a Marte Markošovej

Spať

Na Talianskom veľvyslanectve v Bratislave sa 14. marca 2017 konal slávnostný obrad, pri ktorom veľvyslanec Gabriele Meucci odovzdal uznávanému odborníkovi na taliansku operu, PhDr. Jaroslavovi Blahovi, a profesorke Gymnázia na Ulici Ladislava Sáru v Bratislave, Ing. Marte Markošovej, vyznamenania Rytierov Rádu talianskej hviezdy, ktoré im boli udelené prezidentom Talianskej republiky.

Pri odovzdávaní tohto ocenenia pán veľvyslanec Meucci prečítal dôvody, ktoré viedli prezidenta Talianskej republiky k jeho udeleniu.

Ing. Marta Markošová sa dlhodobo so zanietením podieľa na šírení talianskeho jazyka a kultúry na Slovensku prostredníctvom pedagogického pôsobenia na Gymnáziu na Ulici Ladislava Sáru v Bratislave, jedinej bilingválnej taliansko-slovenskej školskej inštitúcii na Slovensku. Významnou mierou prispela k založeniu bilingválnej sekcie, ktorá má dnes viac ako 200 študentov. Často spolupracovala na organizovaní kultúrnych podujatí zameraných na šírenie talianskeho jazyka. Z tohto dôvodu Prezident Talianskej republiky Sergio Mattarella udelil Ing. Markošovej vyznamenanie Rytiera Rádu talianskej hviezdy.