TALIANSKO-Slovenská bilingválna sekcia

SK | IT

Výročie slovensko -talianskej sekcie

Spať

„Gymnázium na Ulici Ladislava Sáru sa stalo značkou. Naším spoločným cieľom je, aby to bola výborná značka kvality vzdelávania, dobrých vzťahov, vzájomného porozumenia a úcty. Snažme sa spoločne vytvárať prostredie vzájomnej pohody a realizovať každý dobrý nápad.“

Týmito a podobnými slovami sa nám RNDr.Pavel Sadloň, náš pán riaditeľ, zvykne prihovárať na začiatku školského roka. Povzbudí, dodá odvahu, pocit zázemia a bezpečia, posilní sebavedomie a sebaúctu.

A  „To všetko s empatiou, ľudskosťou, profesionalitou a s presvedčením, že prekážky sa najlepšie zdolávajú, ak sa na ne pozeráme z pozitívnej strany, že sa treba vyhýbať unáhleným rozhodnutiam a že dialóg je najlepším spôsobom riešenia problémov.“ Takto ho vidia terajší naši študenti.

Neprekvapuje teda, že ani prezident Talianskej republiky pán Sergio Mattarella neotáľal nad návrhom Jej Excelencie Catherine Flumiani, veľvyslankyne Talianska na Slovensku a udelil RNDr. Pavlovi Sadloňovi jedno z najvyšších štátnych vyznamenaní.

Aká to bola skvelá udalosť a milá rodinná oslava! Vo dverách Zrkadlovej siene Primaciálneho paláca nás vítal náš Matúš Vallo, privítala nás a celou ceremóniou odovzdávania ocenenia nás sprevádzala naša Zlatica Puškárová Švajdová. A veru nám aj sebe párkrát vohnala slzy do očí pri spomínaní na časy spred tridsať rokov. S úctou a smútkom sme si pripomenuli kolegov, ktorí  tu už, bohužiaľ, s nami nie sú a spomenuli sme tých, ktorí stáli na úplných začiatkoch a pomáhali budovať taliansku sekciu na našej škole. Pozerali sme sa po tej nádhernej sále a snažili sa spoznať bývalých žiakov, spolužiakov, kolegov...

Na následnej recepcii panovala skvelá nálada nabitá príjemnými spomienkami, zmienkami o pracovných úspechoch, skvelých kariérach a rodinnom šťastí našich absolventov talianskej sekcie. Našli odvahu a ešte takmer deti vystúpili z komfortnej zóny materinského jazyka a štúdia na slovenskej univerzite. O to lepšie sa uplatňujú teraz. Blahoželáme.

A na záver? Toto všetko sa uskutočnilo vďaka ochote, vytrvalosti, zaťatosti a pracovitosti zopár jedincov – pravda, Ivetka Holubcová?  -  a vďaka podpore našich sponzorov – že, rodina Drobných, rodina s najvyšším počtom absolventov talianskej sekcie na Slovensku.

Týmto sa chceme poďakovať aj sponzorom : 

Piaggio Group
Fiat Grif
Italvinum
Italiano Vero
Drobne
Ital Service

D.Ostrovská