TALIANSKO-Slovenská bilingválna sekcia

SK | IT

Výmena Bratislava Bologna

Spať

Na začiatku apríla sa trieda 3F, sprevádzaná triednym uč. Matteom Vergou a uč. Letiziou

Pallone, zúčastnila kultúrneho výmenného pobytu spolu s triedou zo školy Liceo Scientifico E.

Fermi z Bologne.

Celý pobyt trval jeden týždeň, od pondelka 4.4. do nedele 10.4.

Aj tento tok dala výmena študentom možnosť navštíviť prekrásne kultúrne mestá Talianska.

Program zorganizovaný triednym učiteľom zahŕňal návštevu niekoľkých významných

talianskym miest v okolí Bologne, ako napríklad návštevu Bologne, jej historické centrum

a múzeum archeológie. Trieda navštívila aj Ferraru, kde mali študenti možnosť nielen vidieť,

ale vďaka sprievodkyni aj navštíviť najvýznamnejšie pamiatky mesta a paláce, ktoré boli

sídlom rodiny Degli Este.

Vo štvrtok sa k našej návšteve mesta Mantovy pripojili aj talianski korešpondenti. Bola to

skvelá príležitosť pre návštevu Palazzo ducale a Palazoo Te. Piatok bol dňom Ravenny,

jedným z najdôležitejších kultúrnych miest a sídiel byzantských cisárov. Návšteva mesta nám

ponúkla aj možnosť vidieť jedinečné mozaiky sveta. Vzhľadom k tomu, že trieda začala

študovať Božskú komédiu, nemohli sme vynechať ani návštevu hrobky Danteho Alighieriho.

V sobotu nám program poskytol užitočnú lekciu prípravy slávnych bolonských tortelín:

zamierili sme do laboratória gastronómie, kde sme sa priučili tomu, ako pripraviť rôzne typy

tortelín. Potom, ako ich kuchári uvarili, sme ich (spolu s talianskymi študentmi) mali

možnosť aj zjesť!

V nedeľu prišiel čas rozlúčiť sa a slovenskí študenti dali svoje „arrivederci!“ ich

korešpondentom, ktorí ale potom prišli do Bratislavy o týždeň neskôr.

Nezabudnuteľné spomienky, ktoré nadobudli touto skúsenosťou sa stanú ich osobných

kultúrnym bohatstvom . Odozvy boli dokonca také pozitívne, že som dostával otázky typu:

„Prof, môžeme ísť na výmenu aj budúci rok?“ Bohužiaľ, tento rok sme išli na výmenu

posledný krát, budúci rok majú totiž žiaci 3F maturitu zo slovenského jazyka!

Prof. Matteo Verga, triedny ucitel 3. F