TALIANSKO-Slovenská bilingválna sekcia

SK | IT

Vitajte!

Spať

Milí žiaci, rodičia, kolegovia a priatelia bilingválnej sekcie,

 

opäť sa po prázdninách, ktoré ubehli ako voda, stretávame v škole! Vítame medzi nami nových prvákov, ktorí určite prichádzajú s veľkým očakávaním a zvedavosťou, čo im nová škola prinesie a ako sa dá prežiť pracovný týždeň s 20 vyučovacími hodinami talianskeho jazyka. Druháci budú mať zase možnosť vyskúšať si získané znalosti taliančiny na hodinách talianskej literatúry, matematiky, fyziky, chémie a biológie, a žiaci vyšších ročníkov už plávajú do pomerne stojatých vôd, v ktorých sa už vedia pohybovať a veríme, že budú schopní rozdeliť si sily, aby zvládli ďalšie výzvy, ktoré im štúdium v bilingválnej sekcii pripraví.

Tak ako v minulosti, aj v nastávajúcom školskom roku sa budeme snažiť zorganizovať výmenné pobyty s talianskymi školami hlavne pre žiakov prvých a druhých ročníkov. Ako takéto výmeny prebiehajú sa môžte dozvedieť z príspevkov, ktoré nájdete v Archíve webovej stránky bilingválnej sekcie. Priebežne budeme sledovať aktivity Talianskeho kultúrneho inštitútu v Bratislave a v prípade zaujímavého podujatia sa ho určite zúčastníme.

Vítame medzi nami žiakov, ktorí v minulom školskom roku študovali v talianskom meste Teramo, a tešíme sa na ich postrehy a skúsenosti z ich prechodného pôsobiska. Počas letných prázdnin ďalších 7 žiakov využilo štipendiá talianskych firiem pôsobiacich na Slovensku na mesačný pobyt v rôznych talianskych mestách a my netrpezlivo očakávame ich dojmy, ktoré uverejníme na tejto stránke.

Využívam príležitosť a dávam do pozornosti, že stránka bilingválnej sekcie, ktorú práve čítate, je tu hlavne pre Vás, našich žiakov, a otvára Vám priestor na publikovanie Vašich názorov, literárnych príspevkov, kritických pripomienok a informácií, ktoré by mohli zaujímať celú slovensko-taliansku bilingválnu sekciu. Už teraz sa teším na Vaše príspevky!

Čo dodať na záver? Snáď len prianie úspešného vykročenia do nového školského roku!

 

                                                                                                          Marta Markošová