TALIANSKO-Slovenská bilingválna sekcia

SK | IT

Venujte nám 2%

Spať

CeFIS n.o. je nezisková organizácia založená pri Gymnáziu na ul. Ladislava Sáru.

Hlavným cieľom neziskovej organizácie CeFIS n.o. je ponúknuť celý rad služieb, týkajúcich sa výučby talianskeho jazyka, výmenných pobytov a školení odborníkov, ktorí pôsobia medzi Talianskom a Slovenskom  v kultúrnej alebo hospodárskej oblasti. Jej partnermi sú najmä Veľvyslanectvo Talianskej republiky v Bratislave, Taliansky kultúrny inštitút a spoločnosti Dante Alighieri v Bratislave, Košiciach a v Prahe, Regione Lombardia v Miláne v Taliansku. Poskytuje všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt.

Na stiahnutie

Ako poukázať 2 percentá Dve percentá - CeFIS Potvrdenie o zaplatení dane Vyhlásenie zamestnanci - editovateľné Vyhlásenie zamestnanci Vyhlásenie - poučenie