TALIANSKO-Slovenská bilingválna sekcia

SK | IT

V čom sme iní?

Spať

Nestáva sa často, aby sme na gymnáziu stretli mladého človeka, ktorý je mimoriadny spevácky talent a predsa neštuduje na konzervatóriu ako by sa dalo očakávať, ale vyberie si školu všeobecného zamerania! A aby toho nebolo málo, zvolí si rovno bilingválne štúdium! Tak takéhoto žiaka v škole máme. Je to Dávid Šavlík, ktorý je v súčasnosti žiakom 3.F triedy bilingválnej sekcie nášho gymnázia. Objavila som ho náhodou, keď sa na nás obrátila riaditeľka Talianskeho kultúrneho inštitútu v Bratislave s prosbou o spoluprácu na nejakom kultúrnom programe a tip našej talianskej kolegyne padol práve na neho. Z rozhovoru vyplynulo, že Dávid nedávno dokonca zvíťazil na medzinárodnej speváckej súťaži v klasickom speve a to už bola moja zvedavosť vybudená do takej miery, že som ho rovno poprosila, nech mi v krátkosti spíše svoje doterajšie pôsobenie na „speváckom poli“, aby som sa o tieto informácie mohla s vami podeliť. A dozvedela som sa nasledovné:

Dávid sa spevu venuje už od svojich 4 rokov. Tri roky spieval v Detskom speváckom zbore Slovenského rozhlasu v Bratislave. Po úspešnom konkurze do Bratislavského chlapčenského zboru počas nasledujúcich dvoch rokoch účinkoval s týmto renomovaným zborom na profesionálnych festivaloch na Slovensku, v Nemecku, Francúzsku a Česku. Po tejto cennej skúsenosti prešiel na sólovú dráhu a jeho učiteľkou v Základnej umeleckej škole Jána Albrechta na Topoľčianska ulici sa stala Mgr.art. Ľudmila Hudecová, bývalá operná diva, ktorá vystupovala na mnohých európskych operných scénach. Už pod jej vedením vyhral v roku 2008 tretie miesto v celoslovenskej súťaži Slávik Slovenska. V rokoch 2012 aj 2015 sa umiestnil obidva razy na druhom mieste v speváckej súťaži Iuventus Canti, v roku 2013 vyhral strieborné pásmo na súťaži Musica Camerata.

V roku 2013 reprezentoval Bratislavu na Hudobnej súťaži „Talent Prahy 5“. O tejto udalosti Petržalské noviny napísali: „Začiatkom februára prebiehala v Čechách hudobná súťaž pre žiakov a študentov do 24 rokov „Talent Prahy 5“. Mestskú časť Bratislava-Petržalka reprezentoval mladý a výrazne talentovaný pätnásťročný spevák David Šavlík, žiak Základnej umeleckej školy Jána Albrechta na Topoľčianskej ulici, pod pedagogickým dozorom Mgr. art. Ľudmily Hudecovej. Súťaž sa konala v Národnom dome na Smíchove, kde David zaujal spevom árie Monostata z opery Kúzelná flauta od Wolfganga Amadea Mozarta a piesne Caro mio ben od Giuseppe Giordaniho. Za jeho výkon ho publikum odmenilo neutíchajúcim potleskom.“

Z najnovších úspechov by som rada spomenula 1.miesto v kategórii IC na Medzinárodnej speváckej súťaži Rudolfa Petráka v Klasickom opernom speve v Žiline v apríli tohto roku, kde okrem toho získal aj Cenu poroty za interpretáciu ľudovej piesne. Napriek tomu, že Dávid má iba 17 rokov, sa môže pýšiť vystúpeniami na koncertoch v mnohých európskych metropolách - Viedeň, Praha, Kodaň, Varšava, stihol si už zaspievať aj s maestrom Petrom Dvorským, spieval pod taktovkou známeho českého dirigenta Leoša Svárovského v Prahe, vystúpil v Slovenskom národnom divadle a aj v Slovenskej filharmónii.

A jeho plány do budúcnosti? Jeho snom je študovať operný spev v Taliansku na slávnej L´Accademia centro studi musicali v Bergame a potom spievať na tých najznámejších scénach – v milánskej La Scale, v newyorskej Metropolitnej opere...

Tak veľa šťastia, Dávid, držíme Ti palce!

 

    Marta Markošová