TALIANSKO-Slovenská bilingválna sekcia

SK | IT

Študijné pobyty od Edasu

Spať

Aj tento rok sa uskutočnilo odovzdanie štipendií od nášho sponzora, firmy EDAS,
vybraným žiakom štvrtého ročníka. Tento rok nás navštívil pán veľvyslanec, Jeho Excelencia Gabriele Meucci, za EDAS pani Mirca Monticelli e Vito Bovoli, pán riaditeľ Pavel Sadloň a učitelia bilingválnej sekcie.

Komisia, ktorá rozhoduje o prideľovaní financií, dostala tento rok 5 žiadostí. Na
základe kritérií, ktoré sú zverejnené na stránke bilingválnej sekcie pod heslom Sponzori,
vycestujú v lete do Talianska na mesačný študijný pobyt dvaja žiaci 4.F triedy – Michal Šefránek a 4E triedy – Adam Šarišský.
Slávnostné odovzdanie štipendií sa uskutočnilo dňa 27 .júna 2019 za účasti žiakov,
spomenutých hostí, riaditeľa školy a niektorých učiteľov bilingválnej sekcie.
Pán veľvyslanec Meucci, pán Bovoli aj pán riaditeľ Pavel Sadloň popriali žiakom
veľa zdaru v ich štúdiu.

Na záver naši žiaci poďakovali za získanie štipendia a zaviazali sa využiť naplno možnosť stráviť čas v Taliansku.