TALIANSKO-Slovenská bilingválna sekcia

SK | IT

Štipendiá na rok 2016

Spať

V školskom roku 2015/16 boli sponzori k našej bilingválnej sekcii veľmi štedrí. Až osem žiakov dostane možnosť stráviť jeden mesiac počas letných prázdnin na jazykovom kurze v ľubovoľnom talianskom meste. Najviac štipendií poskytla našim žiakom spoločnosť EDAS, ktorá je už od roku 2010 stálym sponzorom bilingválnej sekcie a každoročne udeľuje 2 štipendiá vo výške 600 Euro študentom štvrtého ročníka. Nakoľko v tomto školskom roku oslavujeme 25 rokov existencie slovensko-talianskej sekcie, spoločnosť EDAS sa rozhodla udeliť nie 2 ale rovno 4 štipendijné pobyty! Na základe vyhodnotenia žiadostí o štipendium boli udelené čiastky vo výške 600 Euro trom žiačkam 4.E triedy a jeden mesačný pobyt bol venovaný absolventovi bilingválnej sekcie, Pavlovi Ulbrichovi, ktorý momentálne študuje na Masarykovej univerzite v Brne a významnou mierou sa podieľal na príprave panelov, ktoré bilancujú činnosť sekcie za uplynulých 25 rokov. Zo 4.E triedy sa letného jazykového kurzu v Taliansku zúčastnia Anna Bobulová, Natália Michajlovová a Tereza Burianková. Štipendiá prišli žiačkam odovzdať osobne zástupcovia spoločnosti EDAS pán Vito Bovoli a pani Mirca Monticelli. Po absolvovaní pobytu v Taliansku je každý žiak povinný písomnou formou zhodnotiť svoju skúsenosť a my budeme tieto ich postrehy, zážitky a skúsenosti radi publikovať na stránke bilingválnej sekcie alebo v školskom časopise.

            Oslavy štvrťstoročia činnosti sekcie sa uskutočnili dňa 20.februára 2016 v Moyzesovej sieni na slávnostnom večere nazvanom Gala Italia. Pri tejto príležitosti sa tri talianske firmy  pôsobiace na Slovensku rozhodli venovať každá čiastku 600 Euro trom žiakom školy podľa nášho výberu. Voľba padla na Kristínu Kúdelovú, ktorá získala štipendium od spoločnosti Slovakia Group, s.r.o., Barbora Václavíková vďačí za príspevok spoločnosti Asepa SK, s.r.o. a Kristína Slezáková firme SKG Consulting Service Group, s.r.o. Všetky tri dievčatá sú žiačkami 4.E triedy.

Okrem štipendií od sponzorov sme dostali aj jedno mesačné štipendium od Magistrátu mesta Perugia, družobného mesta Bratislavy, ktoré bolo pridelené žiačke 4E Lucii Demkovej.

Všetkým štipendistom prajeme šťastnú cestu a aby ponúknutú šancu využili čo najlepšie!

 

                                                                                                                    Marta Markošová