TALIANSKO-Slovenská bilingválna sekcia

SK | IT

Reč Tela

Spať

Dá sa dorozumieť bez rozprávania? Verte, či neverte, v Taliansku je možné asi všetko.

O talianskych gestách a ich používaní nám prišiel povedať Sicílčan, Luca Vullo.

Luca je taliansky režisér, spisovateľ a producent pochádzajúci zo Sicílie. Práve na tomto

ostrove je „rozprávanie bez rozprávania“ úplne bežné. Luca sa rozhodol oboznámiť

predovšetkým cudzincov s takýmto typom komunikácie a urobil tak prostredníctvom filmu

„Reč tela“, prezentovaného už vo viacerých krajinách sveta.

 

 

 

 

 

Aj my, žiaci bilingválnej sekcie, sme si mali možnosť tento film pozrieť. Zobrazoval niekoľko

každodenných situácií, v ktorých dialóg prebiehal bez jediného slova. Po krátkom filme

nasledoval rozhovor o gestách a ich význame. Boli sme prekvapení početnými rozdielmi

medzi talianskymi a slovenskými gestami. Dozvedeli sme sa, že rovnaké gesto môže mať

v inej krajine úplne odlišný význam a naopak, dve rozličné znamenajú to isté. Stretnutie sme

ukončili spoločnou fotkou, na ktorej každý ukazuje svoje obľúbené gesto.

                                                                                    Silvia Lesná, 4E