TALIANSKO-Slovenská bilingválna sekcia

SK | IT

Prednáška o M.R.Štefánikovi

Spať

Dnes 6.9. sme mali návštevu  p. Musila,  ktorý si pripravil prezentáciu o Milanovi Rastislavovi  Štefánikovi. Tohto roku sa oslávilo 100. výročie tragickej smrti Štefánika a na jeho pripomenutie sme sa niečo viac naučili o jeho živote. Vďaka cestam ktoré pán  Musil  absolvoval ,nám vedel priamo zo svojich skúsenosti a objavov podrobne porozprávať čo našu Slovensku legendu stálo osamostatniť Československo počas 1. svetovej vojny. 

S.Bočeva 

5F