TALIANSKO-Slovenská bilingválna sekcia

SK | IT

PC miestnosť

Spať

V auguste 2019 sa nám podarilo dokončiť novú počítačovú učebňu na Gymnáziu Ladislava Sáru v bilingválnej sekcii a to aj vďaka sponzorským príspevkom zo strany ZRPŠ pri Gymnáziu Ladislava Sáru a Národnej banky Slovenska.

Nakoľko si súčasná doba vyžaduje neustále skvalitňovanie vyučovacieho procesu, aj touto cestou sme sa snažili poskytnúť žiakom nášho gymnázia kvalitné vybavenie pre prácu s najnovšími technológiami. Získaním tejto učebne tak poskytneme každému študentovi počítač a možnosť spolupracovať na rôznych projektoch.

Týmto by sme sa chceli ešte raz poďakovať v mene žiakov rodičovskému združeniu ZRPŠ  pri Gymnáziu Ladislava Sáru ako aj Národnej banke Slovenska za ich príspevok.

I.H