TALIANSKO-Slovenská bilingválna sekcia

SK | IT

Oslavy 25-teho výročia založenia bilingválnej sekcie

Spať

Zdá sa to neuveriteľné, ale bilingválna sekcia Gymnázia na Ulici Ladislava Sáru 1 dovŕšila

v tomto roku svoje 25-te narodeniny. Áno, uplynulo už 25 rokov od podpisu medzinárodnej 

dohody medzi Ministerstvami kultúry a školstva Talianskej a Slovenskej republiky v roku 

1991, na základe ktorej bilingválna sekcia funguje. Pri tejto príležitosti sme boli poctení 

možnosťou osláviť toto krásne jubileum na slávnostnom Galavečeri, ktorý sa bude konať dňa 

20.februára 2016 v Moyzesovej sieni v Bratislave. Večer je organizovaný Občianskym 

združením Allegra, ktoré sa snaží svojou činnosťou pomáhať vzájomnému spoznávaniu 

a rozvoju vzťahov medzi Talianskom a Slovenskom vyhľadávaním významných osobností 

kultúrneho, politického, ekonomického a spoločenského života oboch krajín. Tak vznikla 

tradícia udeľovania Ceny „Re Enzo“, galavečer venovaný ľuďom, ktorí sa zaslúžili o rozvoj 

taliansko-slovenských vzťahov v oblasti kultúry, vzdelávania, vedy, ekonómie, umenia 

a športu. Galavečer, na ktorom sa cena odovzdáva, sa už päť krát uskutočnil v historickom 

paláci Palazzo Re Enzo v srdci Bologne a tento rok sa bude prvý raz konať v Bratislave. 

Patronát nad udalosťou prevzali predseda Národnej rady Slovenskej republiky pán Peter 

Pellegrini a pán Roberto Martini, veľvyslanec Talianskej republiky na Slovensku. Hosťami za 

školu budú okrem vedenia školy súčasní aj bývalí učitelia bilingválnej sekcie a naši významní 

sponzori. O tom ako večer prebiehal Vás budeme informovať na tejto stránke hneď po 

jarných prázdninách.