TALIANSKO-Slovenská bilingválna sekcia

SK | IT

Oslava 25. výročia bilingválnej sekcie GLS

Spať

Tento školský rok  bilingválna sekcia oslavuje 25 výročie založenia. Oslava tejto udalosti 

však neprebehla klasicky v priestoroch našej školy ale v rámci galavečera GALA ITALIA. 

Tento galavečer bol iniciatívou občianskeho združenia Allegra  a po prvý krát sa konal na 

Slovensku. Medzi významných hostí sa zaradil aj náš pán riaditeľ, ktorý si nielen prevzal 

ďakovný list Ministerstva zahraničných vecí Talianskej republiky z rúk pána veľvyslanca 

Roberta Martiniho, ale takisto aj odovzdal ďakovné listy kolegom  za ich  obetavú a dlhodobú 

prácu v rámci bilingválnej sekcie. 

     Večer to bol na úrovni... príhovory, slávnostná večera v talianskom štýle a rozmanitý kultúrny 

program. Od operných árií, cez vystúpenie talianskeho speváka Gianluca Capozziho, módnu 

prehliadku až po vystúpenie tanečnej skupiny Petra Modrovského. Súčasťou bola aj tombola, 

no šťastie neprialo ani jednému z nás. Po oficialitách sme si zatancovali na známe talianske 

pesničky a zrazu už bol koniec. Škoda len, že sa tejto slávnosti nemali chuť zúčastniť všetci 

kolegovia, ktorí učia v taliančine. 

Katarína Kubinová