TALIANSKO-Slovenská bilingválna sekcia

SK | IT

Opäť tu máme deň otvorených dverí

Spať

Chcete vedieť čo znamená v praxi „bilingválna sekcia“?
Ako sa dá prihlásiť na štúdium v bilingválnej sekcii?
Je potrebná znalosť taliančiny k štúdiu v talianskej sekcii?
V akom jazyku bude vydané maturitné vysvedčenie?
Akého zamerania je naša bilingválna sekcia?
Na akom type vysokej školy je možné študovať po absolvovaní bilingválnej sekcie?
V ktorých krajinách je platné maturitné vysvedčenie?


Na tieto a aj ďalšie otázky Vám zodpovieme na pripravovanom Dni otvorených dverí, ktorý
sa uskutoční v januári 2018. Bližší termín spresníme neskôr. Príďte sa pozrieť na naše učebne,
na priestory školy, telocvične. Okrem učiteľov bilingválnej sekcie a zástupcu vedenia školy
Vás privítajú aj súčasní žiaci, ktorí Vám porozprávajú svoje skúsenosti so štúdiom na
talianskom gymnáziu. Pokúsime sa zabezpečiť aj prítomnosť niektorých bývalých žiakov,
ktorí medzitým vyštudovali v Taliansku, vrátili sa na Slovensko a môžu Vám porozprávať
ako im štúdium u nás ovplyvnilo ich pracovnú kariéru.
Pre záujemcov o štúdium plánujeme aj možnosť zúčastniť sa hodín talianskeho jazyka spolu
s našimi prvákmi, aby sa zblízka oboznámili s komunikatívnou metódou výučby jazyka, už
roky úspešne realizovanou v našej sekcii. Konkrétne dátumy zverejníme potom ako budeme
vedieť počet záujemcov o otvorené hodiny. Prihlásiť sa budete môcť priamo na Dni
otvorených dverí, prípadne neskôr e-mailom.


Tešíme sa na stretnutie s Vami!

Na stiahnutie

bez dokumentov