TALIANSKO-Slovenská bilingválna sekcia

SK | IT

Odovzdanie štipendií od firmy EDAS

Spať

Aj tento rok sa uskutočnilo odovzdanie štipendií od nášho sponzora, firmy EDAS,
vybraným žiakom štvrtého ročníka. Na rozdiel od minulých rokov sa však nieslo
v slávnostnejšom duchu vďaka tomu, že našu školu poctili svojou návštevou aj dcéry pána
Bruna Cerettiho v mene ktorého sa štipendium udeľuje, Cristina a Lucia. Okrem nich bol
prítomný pán veľvyslanec, Jeho Excelencia Gabriele Meucci, za EDAS pani Mirca Monticelli
e Vito Bovoli, pán riaditeľ Pavel Sadloň a učitelia bilingválnej sekcie.

Komisia, ktorá rozhoduje o prideľovaní financií, dostala tento rok 5 žiadostí. Na
základe kritérií, ktoré sú zverejnené na stránke bilingválnej sekcie pod heslom Sponzori,
vycestujú v lete do Talianska na mesačný študijný pobyt dvaja žiaci 4.F triedy – Katarína
Jágerová a Vladyslav Viacheslav Basaliukov.
Slávnostné odovzdanie štipendií sa uskutočnilo dňa 31.mája 2018 za účasti žiakov,
spomenutých hostí, riaditeľa školy a niektorých učiteľov bilingválnej sekcie. Na úvod sa
prítomným prihovorila dcéra pána Ceretttiho, ktorá si predstavila, aký by bol otec
prekvapený, keby vedel, že v jeho mene sa udeľuje štipendium. Cristina Ceretti spomínala na
svojho otca ako človeka, ktorý považoval vzdelanie za veľmi dôležité a robil všetko pre to,
aby ho svojim deťom umožnil získať a tak im zabezpečil dôstojnú budúcnosť.
Pán veľvyslanec Meucci, pán Bovoli aj pán riaditeľ Pavel Sadloň popriali Katke
a Vladovi veľa zdaru v ich štúdiu vo Florencii, ktorú si vybrali za miesto svojho letného
pobytu. Na záver naši žiaci poďakovali za získanie štipendia a zaviazali sa využiť naplno
možnosť stráviť čas v Taliansku. Vyjadrili aj určité obavy, pretože pre oboch to bude prvá
skúsenosť s pobytom v zahraničí bez rodičov, ale práve zvládnutie tejto výzvy bude znamenať
pre nich obrovskú skúsenosť a ďalší krok v osobnom raste. Všetci im budeme držať palce,
aby sa z Talianska vrátili bohatí na nové vedomosti, zážitky, kamarátov a budeme netrpezlivo
čakať na ich dojmy, ktoré nám sprostredkujú na tejto stránke po svojom návrate v septembri.
Ešte raz, Katka a Vlado – veľa zdaru!

Marta Markošová a Matteo Verga

Na stiahnutie

bez dokumentov