TALIANSKO-Slovenská bilingválna sekcia

SK | IT

Leonardo da Vinci

Spať

Vážení študenti,

Univerzita v Terste organizuje v rámci osláv 500. výročia smrti Leonarda da Vinciho rad vedecko-populárnych podujatí s názvom "Caffé corretto scienza" - "Káva dochutená vedou" v Taliansku a tiež v zahraničí. Cieľom týchto neformálnych stretnutí výskumníkov a expertov s verejnosťou je zdieľať víziu medicíny, ktorá podporuje celistvý pohľad na človeka a jeho choroby a pomáha prekonať mechanistický koncept minulých storočí. Prístup, ktorý vychádza z teórií Leonarda da Vinciho a ktorý má odvahu čeliť aj kontroverzným otázkam nekonvenčným a participatívnym spôsobom.

Leonardo da Vinci, ktorý je symbolom renesancie, pôsobil ako mimoriadny vynálezca, výskumník a umelec. Jeho kultúra zahrňuje  veľmi odlišné oblasti, medzi ktorými aj  matematiku a jej aplikácie. Leonardo uznáva dôležitosť čísel pre poznanie prírody a jeho interakcia s matematikou je dynamická a veľmi zábavná. Pripravte sa na krátku cestu do života tohoto génia, počas ktorej budete mať možnosť objaviť aj niektoré „emocionálne“ aspekty výskumníka v akcii.
 

Dňa 29. novembra 2019 o 18.00  v Mestskej knižnici v Bratislave bude prebiehať podujatie pod názvom :
Leonardo's Numbers: a journey into the past of Mathematics, Astronomy and Art
Leonardove čísla: cesta do minulosti matematiky, astronómie a umenia.

Jazyk : anglický

 Predstaviteľom  bude Lorenzo Pizzuti, mladý výskumný pracovník a  herec skupiny „Topi da laboratorio“ (“Laboratórne myši”), ktorý spolupracuje už od začiatku svojej kariéry s divadlom Bonawentura / Teatro Miela v Terste.