TALIANSKO-Slovenská bilingválna sekcia

SK | IT

Čo je to UNIFORUM

Spať

                                                           

Je nám veľkou cťou, že Vás máme možnosť informovať o novovzniknutom fóre mladých lídrov, vychovaných talianskymi univerzitami. Ponúkame študentom nadviazať kontakty s ostatnými šikovnými, ambicióznymi študentmi v Taliansku a zároveň so zaujímavými a významnými osobnosťami akademického, kultúrneho, diplomatického či podnikateľského charakteru. Veríme, že táto jedinečná príležitosť im môže pomôcť v ich budúcej kariére a bude určite obohatením nielen v profesionálnom ale i v osobnom živote.

 

Čo je to UNIFORUM?

Uniforum je fórum slovenských vysokoškolských študentov, ktorí študujú na talianskych univerzitách a vytvára medzi nimi akademickú, profesionálnu ale i priateľskú sieť.

 

Čo získam tým, že sa budem aktívne zapájať do aktivít UNIFORA?

Predovšetkým budeš mať možnosť spoznať svojich kolegov z iných univerzít v Taliansku, ktorí majú v sebe veľký potenciál. Získaš mnoho zaujímavých a užitočných informácií ohľadne štipendií, stáží, rôznych podujatí organizovanými Uniforom ale i inými akciami na území Talianska a Slovenska.

 

Aká je štruktúra Unifora?

Organizačný tím/Správna Rada

-Hlavná kategória I

Uniforum A: slovenskí študenti, ktorí sú riadne zapísaní na Talianskych univerzitách

-Podkategória II

Uniforum B: slovenskí študenti na výmenných pobytoch ako napr. Erasmus+, Erasmus Placement, Saia...

Uniforum C: talianski študenti, ktorí študujú slovenský jazyk

Uniforum D: bývalí slovenský študenti, čo študovali na talianskych univerzitách

 

Ako sa prihlásiť?

Stačí ak napíšeš na adresu uniforum.it@gmail.com  a dozvieš sa všetky potrebné informácie