TALIANSKO-Slovenská bilingválna sekcia

SK | IT

Taliansko-slovenská bilingválna sekcia pri Gymnáziu na Ulici Ladislava Sáru č.1 v Bratislave vznikla v roku 1991 a patrí medzi prvé bilingválne sekcie na Slovensku. Na jej založení  sa významnou mierou podieľal súčasný riaditeľ školy, RNDr. Pavel Sadloň, ktorý veľmi promptne zareagoval na ponuku otvoriť podobný typ štúdia na Slovensku. Založenie sekcie je výsledkom entuziazmu a presvedčenia jej zakladateľov, že bilingválne vzdelávanie otvára mladým ľuďom nové možnosti v rámci znovuzjednotenej Európy. Začiatok 90-tych rokov bol výbornou východiskovou pozíciou pre vznik tejto sekcie. Projekt bol od začiatku priaznivo prijímaný talianskou stranou, ktorá ho od jej začiatkov významnou mierou podporuje.

Bilingválna sekcia s vyučovacím jazykom slovenským a talianskym vznikla v roku 1991 schválením učebného plánu č.6889/1991-26 zo dňa 30. 8. 1991 Ministerstvom školstva Slovenskej republiky (MŠ SR) v súlade s protokolom  uzavretým medzi MŠ SR a Ministerstvom verejného školstva a Ministerstvom zahraničných vecí Talianskej republiky o zriadení bilingválnych sekcií gymnázií v Slovenskej republike zo dňa 7. 2. 1991 a v súlade s kultúrnou dohodou Programu kultúrnej, školskej a vedeckej spolupráce medzi vládou Českej a Slovenskej federatívnej republiky a vládou Talianskej republiky na roky 1991 – 1993 podpísaného v Ríme 29. novembra 1990.

Tento projekt, spoločný pre všetky školy podobného typu v zahraničí, sa zrodil z pevného presvedčenia o významnej úlohe, ktorú zohrávajú jazykové vedomosti a schopnosti vo vzdelávacom procese jednotlivca aj spoločnosti. Toto veľmi náročné dvojjazyčné štúdium si samozrejme nekladie za cieľ poskytnúť iba možnosť jazykového vzdelania (hoci je skutočnou alternatívou štúdia v zahraničí), ale vytvára aj priestor pre formovanie mentálnych návykov. Každý študent, ktorý prešiel touto skúsenosťou, sa totiž musel paralelne konfrontovať s dvoma kultúrnymi modelmi prostredníctvom denno-denného kontaktu s učiteľmi, jazykovými a myšlienkovými modelmi, obsahovým zameraním osnov a jednotlivých vyučovacích hodín. Sme pevne presvedčení, že toto všetko prispieva k formovaniu študentových pružnejších a otvorenejších postojov.

Od roku 1991 až po školský rok 2012/13 bola každý rok otvorená jedna trieda prvého ročníka bilingválnej sekcie v počte 36 žiakov, v školských rokoch 2013/14 – 2015/16 sme otvárali dve triedy po 28 žiakov. V súčasnosti otvárame jednu triedu prvého ročníka v počte 36 žiakov.

Bilingválna sekcia v číslach: