SEZIONE BILINGUE ITALO-SLOVACCA

SK | IT

Milí ôsmaci a deviataci,

Ešte ste si nevybrali strednú školu, pretože hľadáte niečo inšpiratívne? Chcete sa naučiť ďalší cudzí jazyk? Máte chuť pracovať na svojom osobnom vývine? Chcete byť súčasťou výborného kolektívu? Radi  spoznávate nové krajiny a ich kultúru? Chcete získať vysokoškolský diplom na prestížnej univerzite v zahraničí?

Ak áno, naša škola môže byť tou správnou voľbou...sme Gymnázium na Ulici Ladislava Sáru č. 1 v Bratislave.

Čo znamená bilingválne štúdium?

Po úvodnom roku, počas ktorého zvládnete taliansky jazyk, budete študovať prírodovedné predmety v talianskom jazyku a získate tak vedomosti a odbornú slovnú zásobu, ktorá vám umožní zapísať sa na všetky typy talianskych univerzit a, samozrejme, pripraví vás aj na štúdium na slovenských univerzitách.

Aký je systém štúdia v bilingválnej sekcii?

Štúdium je päťročné, preto je možné zapísať sa aj po ukončení ôsmeho ročníka ZŠ.

Prvý ročník  je prípravný - žiaci sa venujú hlavne štúdiu talianskeho jazyka. Za týždeň absolvujú 20 hodín jazykových cvičení so 4 - 5 učiteľmi, v skupinách s maximálne 12 žiakmi.

Od druhého ročníka žiaci sledujú osnovy pre všeobecné prírodovedné gymnáziá schválené Ministerstvom školstva SR. V praxi to znamená, že všetky prírodovedné predmety sa vyučujú v talianskom jazyku z talianskych učebníc pre prírodovedne zamerané školy.

Aké výhody Vám prinesie študiúm v bilingválnej sekcii?

  • výborne sa naučíte taliansky jazyk
  • budete mať možnosť zapojiť sa do kultúrnych výmen, ktoré každoročne organizujeme pre našich študentov
  • budete mať možnosť pracovať na medzinárodných študentských projektoch, ktoré organizujú školy podobného typu po celej Európe
  • získate maturitné vysvedčenie, ktoré je platné okrem Slovenskej republiky aj v Taliansku a ktoré vás oprávňuje študovať na všetkých talianskych štátnych univerzitách
  • spolu s maturitným vysvedčením máte možnosť získať vysvedčenie o odbornej štátnej jazykovej skúške z talianskeho jazyka
  • po dovŕšení 18 rokov, najlepší študenti majú možnosť získať letný štipendijný pobyt v Taliansku

Ako sa prihlásiť?

Gymnázium na Ulici Ladislava Sáru je štátna škola, takže postup je rovnaký ako pri ostatných typoch škôl. Informácie o prijímacích skúškach spolu s kritériami na prijatie nájdete na http://gymlsba.edupage.org/text/?text=text/text6&subpage=0&

Naše gymnázium je škola s celoslovenskou pôsobnosťou, takže prihlásiť sa môžu  záujemcovia z celého Slovenska.

Aké sú podmínky prijatia do bilingválnej sekcie?

Okrem dobrého prospechu a záujmu o štúdium, úspešné absolvovanie prijímacích skúšok a overenia jazykových predpokladov. Nevyžaduje sa znalosť talianského jazyka.

Tešíme sa na Vás!

Arrivederci!